ImagineMobile nyereményjáték szabályzat 2021.04.13. – 2021.04.25.

  1. A játék szervezője

A https://imaginemobile.hu/ oldalon meghirdetett nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”), szervezője Imagine Mobile – Siklósi Levente E.V. (székhely: 1077 Budapest,Thököly út 23.) (továbbiakban: ”Szervező”).

  1. A játék leírása

A Játék során a Szervező kuponvadászatot hirdet meg, melyben a látogatók véletlenszerűen sorsolt kuponokat kapnak 10%, 15%, 20%, 25% és 30% kedvezmény értékében, melyet minden termékkategóriára felhasználhatnak. A sorsolt kuponok felhasználónként csak egyszer használhatók fel, és akciós termékekre nem vonatkoznak, illetve más kuponokkal nem vonhatók össze.

  1. A játékban történő részvétel feltételei

 A Játékban kizárólag 16. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy vehet részt, aki legalább öt aloldalt meglátogat.

  1. A játék időtartama

4.1 A Játék időtartama: 2021. április 13-án a Játékot elindító instagram poszt feltöltésétől 2021. április 25-én 18 óra 00 percig tart.
4.2. A kisorsolt kuponokat 2021 április 13.-2021. április 25. között lehet beváltani, vagyis a játék időtartama alatt.

  1. Játék menete

5.1 Egy Játékos a Játék időtartama alatt legalább öt aloldalt meglátokat, abban az esetben megjelenik a képernyőn egy százalék ikon.

5.2 A nyertesnek meg kell adnia az email címét, hogy érvényesítse a játékban való részvételét.

5.3 A Szervező az email megadását követően tudatja a nyertessel, hogy mit nyert, valamint emailben is értesíti azt.

5.4 A nyertes a kuponkódját a következő vásárlásnál be tudja váltani és annak értéke levonásra kerül a rendelés végösszegéből.

5.5 Nyeremény:

a.) 10% kedvezmény kupon 

b.) 15% kedvezmény kupon 

c.) 20% kedvezmény kupon

d.) 25% kedvezmény kupon

e.) 30% kedvezmény kupon

5.6 Nem jogosult a nyeremény átvételére az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzat szerinti adatvédelmi hozzájárulását a 7. pont alkalmazásával a nyereményre való jogosultság megállapítását megelőzően visszavonja, illetve kéri személyes adatainak törlését.

  1. Adózás

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.Adatvédelem

7.1 A Szervező által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás.

7.2 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

  1. Játékból kizárás esetei, felelősség

8.1 A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és közeli hozzátartozói.

8.2 A jelentkezések hiányosságáért/hibájáért, a Nyeremény nyertességének értesítéséről a nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3 A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.

8.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 

Budapest, 2020. április 13.

Imagine Mobile

A szervező